Bot­kyr­kas mäs­ta­re lad­dar för nytt guld

De re­ge­ran­de SM-mäs­tar­na Fal­cao fut­sal står in­för sä­songstart. – Vi sat­sar på guld i år igen, sä­ger Bot­kyr­ka­la­gets trä­na­re.

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Li­sa Halldén

I feb­ru­a­ri var gläd­jey­ran to­tal när Bot­kyr­ka­la­get Fal­cao fut­sal vann SM- guld mot Lin­dahl. Nu står en ny sä­song står för dör­ren. 28 ok­to­ber är det dags för förs­ta mat­chen, då Fal­cao spe­lar bor­ta mot Lin­kö­ping.

– Stäm­ning­en är på topp. Vi bör­ja­de trä­na re­dan i au­gusti, in­nan al­la and­ra lag. När man har ett SM- guld kom­mer al­la vil­ja slå en, så det blir en ex­tra ut­ma­ning den­na sä­song, sä­ger trä­na­ren Lu­ci­a­no Lor­ca.

Bor­de ha vun­nit 2016

Att Fal­cao kom­mer kun­na mö­ta den ut­ma­ning­en är han sä­ker på. Han tyck­te att SM-gul­det skul­le ha gått till Bot­kyr­ka re­dan förr­för­ra sä­song­en. Då slogs de ut i se­mi-fi­na­len av Lin­dahl.

– Vi fick vår re­vansch mot Lin­dahl och vi är Sve­ri­ges bäs­ta lag. Vi är så många steg fram­för al­la and­ra. Det lå­ter kanske kax­igt men så är det, sä­ger han.

För att kun­na väs­sa la­get för­sö­ker Lu­ci­a­no Lor­ca nu mä­ta dem mot ut­länds­ka lag. För­ra året åk­te la­get på trä­nings­lä­ger i Spa­ni­en, i år blir det Po­len.

– Vi kom­mer ha trä­nings­match mot ett lag i Po­lens högs­ta li­ga. Det blir en bra match­ning. Vi lär oss mer när vi spe­lar mot stör­re mot­stånd, sä­ger han.

Nytt för i år är att la­get får sin förs­ta renod­la­de Bot­kyr­ka­spe­la­re. Zey­no Anar är ny spe­la­re i trup­pen och kom­mer från Nors­borg.

– Hon är upp­växt i Bot­kyr­ka­hal­len. Så det känns jät­te­kul att hon blir en del av Fal­cao, sä­ger Lu­ci­a­no Lor­ca.

LYC­KA. La­get lyf­ter buck­lan ef­ter SM-se­gern mot Lin­dahl i feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.