No­mi­ne­ra­de namn

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

► Mo­de­ra­ter­na har no­mi­ne­rat Ire­ne Sve­no­ni­us, Kristof­fer Tam­sons, Char­lot­te Bro­berg och To­bi­as Näs­sén som lands­tings­råd. Kristdemokraterna no­mi­ne­rar El­la Boh­lin och Li­be­ra­ler­na An­na Star­brink. Vem C vill ha är in­te känt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.