Lå­na sport- och fri­tids­pry­lar in­för höst­lo­vet

BotkyrkaDirekt Norra - - RÖDA LINJENS ELDSJÄL -

Viss­te du att du kan lå­na sport- och fri­tids­pry­lar gra­tis hos Fri­tids­ban­ken? Fri­tids­ban­ken är som ett bib­li­o­tek med allt från pul­kor och skrid­skor till cyklar och kroc­ket. Vem som helst får lå­na. Du be­hö­ver ba­ra ha ett te­le­fon­num­mer och en mail­a­dress. Du får lå­na i 14 da­gar. Fri­tids­ban­ken lig­ger på Dal­vä­gen 13 i Tum­ba. Öp­pet­ti­der: tis­dag kloc­kan 12–15, ons­dag kloc­kan 12–15, tors­dag kloc­kan 12– 19. Väl­kom­men! • Med­bor­gar­cen­ter:

08-530 610 00

• Bot­kyr­ka.se • Bot­kyr­ka.se/syn­punk­ter • Fa­ce­book.com/ Bot­kyr­kaKom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.