Det kan jag in­te sä­ga sä­kert, men i nu­lä­get pla­ne­rar vi in­te för det.

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

äga­ren Eli­as Ge­or­gi­a­dis sva­rar på om Hall­un­da cent­rum ska bli sö­derorts Bar­ka­by. Läs mer på sid 16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.