VISS­TE DU ATT…

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Ma­rie Lundqvist blir till­för­ord­nad kom­mun­di­rek­tör i Bot­kyr­ka kom­mun från 1 feb­ru­a­ri? Hon är idag so­ci­al­chef och tar över ef­ter Mat­ti­as Jans­son i vän­tan på att en ny kom­mun­di­rek­tör till­trä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.