När är det okej att bör­ja julpyn­ta?

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA -

Udi­ta San­san­wal, Rik­sten:

– Vi bör­jar med be­lys­ning­en re­dan nu för näs­ta vec­ka är det hin­du­is­ka hög­ti­den Di­va­li, som är li­te som jul. Men julpyn­tet får vän­ta till de­cem­ber.

Ay­den Is­sa, Tum­ba:

– Hem­ma var det all­tid förs­ta de­cem­ber. Nu när jag bor själv är det den 23:e, jag tän­ker in­te på det så myc­ket. Det vik­ti­gas­te för jul­käns­lan är snön.

Ke­vin San­san­wal, Rik­sten:

– Jag tyc­ker jul­be­lys­ning­en kan få kom­ma ti­digt, det be­hövs när det är mörkt. Men gra­nar­na ska man spa­ra till nån vec­ka fö­re jul, an­nars hin­ner man trött­na.

Mo­ham­mad Kar­rani, Nors­borg:

– Att ta fram jul­gra­nar nu är för ti­digt tyc­ker jag. Men det är näs­tan vär­re med folk som har kvar sitt julpynt än­da in i feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.