Maske­rad in­brotts­tjuv fång­ad på film i Nors­borg

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Han­na Thå­ström

Kloc­kan 18.58 i sön­dags tar po­li­sen emot ett sam­tal från väk­ta­re om ett på­gåen­de vil­lain­brott i Nors­borg. Hu­sets larm­sy­stem har gått igång och väk­tar­na kan via över­vak­nings­ka­me­ror se en maske­rad man gå om­kring i hu­set.

När po­lis och väk­ta­re kom­mer till plat­sen är gär­nings­man­nen bor­ta.

– Det finns inga upp­gif­ter om vad som stu­lits el­ler hur per­so­nen tog sig in i hu­set, men en an­mä­lan om stöld ge­nom in­brott upp­rät­tas, sä­ger Per Fahl­ström på Po­li­sens re­gi­ons­led­nings­cen­tral.

Un­der sön­dags­kväl­len fanns ing­en miss­tänkt för in­brot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.