Kent Jo­hans­son, Vår­by gård:

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA -

– På 70-ta­let. Då gjor­de jag nå­got dumt så att det skrevs om det i tid­ning­ar­na. Jag job­ba­de på tryc­ke­ri­et i Öre­bro och sat­te på pap­pers­rul­len åt fel håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.