Hon är på BBC:s lis­ta – med Clin­ton och Al­len­de

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 -

Chel­sea Clin­ton, Isa­bel Al­len­de och... El­len Tej­le. I vec­kan ut­sågs me­di­e­hu­set Fan­zingos chef på till en av värl­dens mest in­fly­tel­se­ri­ka kvin­nor av den brit­tis­ka tv-ka­na­len BBC för sitt ar­be­te för jäm­ställd­het in­om film. ALBY I vec­kan pub­li­ce­ra­de tv­ka­na­len BBC, den brit­tis­ka mot­sva­rig­he­ten till SVT, 100 wo­men, en lis­ta över värl­dens hund­ra mest in­fly­tel­se­ri­ka och in­spi­re­ran­de kvin­nor just nu. På lis­tan finns bland and­ra för­fat­ta­ren Isa­bel Al­len­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.