Rö­da lin­jens eldsjäl 2018

BotkyrkaDirekt Norra - - RÖDA LINJENS ELDSJÄL -

Ma­til­da är en av sex fi­na­lis­ter som täv­lar om att bli ut­nämn­da till Årets eldsjäl på Rö­da lin­jen 2018. Ma­til­da är fem­te fi­na­lis­ten som pre­sen­te­ras. Först när al­la har pre­sen­te­rats kom­mer du kun­na rös­ta på den som du tyc­ker för­tjä­nar pri­set. Rös­tar gör du på mitt127.se. Ju­ryns rös­ter och all­män­he­tens rös­ter kom­mer väga li­ka tungt när vin­na­ren ska ut­ses. Rö­da Lin­jens eldsjäl ar­ran­ge­ras av Mitt127 och Bot­kyr­kaDi­rekt. De två vin­nar­na får 5000 kro­nor i pre­sent­kort av SKHLM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.