UR NO­MI­NE­RING­EN

BotkyrkaDirekt Norra - - RÖDA LINJENS ELDSJÄL -

Ma­til­da är en bra fö­re­bild för barn och ung­do­mar i Bot­kyr­ka. Hon tar även hand om ung­do­mar på fri­ti­den om de be­hö­ver hen­ne. Jag tyc­ker Ma­til­da är en eldsjäl för hon är en bra fö­re­bild för unga män­ni­skor ute i för­or­ten. Hon brin­ner för sitt jobb och vill hjäl­pa and­ra så myc­ket hon kan med att lyc­kas i fram­ti­den. Det be­hövs fler som hen­ne och hon för­tjä­nar att hyllas för si­na grym­ma in­sat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.