Spe­ci­al Olym­pics till Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Väl­kom­men på öp­pet hus! Spe­ci­al Olym­pics för­be­re­dan­de lä­ger in­för Sve­ri­ge­la­gets re­sa mot Spe­ci­al Olym­pics World Sum­mer Ga­mes ar­ran­ge­ras i Bot­kyr­ka. Ta en pa­us i ad­vents­stö­ket och ta med di­na barn och kom och id­rot­ta!

Tid: sön­dag 9 de­cem­ber kl. 13:30-15 Plats: Idrotts­hu­set, Tum­ba

Di­a­log­fo­rum: Vad är vik­ti­gast för dig som Al­by­bo just nu?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.