Vad gör du när det blir mi­nus­gra­der?

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA -

Pel­le Sjö­ström, Tum­ba:

– Jag gör näs­tan allt jag gör van­ligt­vis, men jag stäl­ler cy­keln och går istäl­let för det blir halt och tar på mös­sa och van­tar. Lång­kal­song­er åker inte på för­rän man ska åka ski­dor.

Hil­da Tho­mas­son Dy­kert, Tum­ba gym­na­si­um:

– Jag tar en lång varm dusch när jag kom­mer in från ky­lan. Jag fry­ser he­la ti­den un­der vin­tern. Den är vac­ker men kall.

Ma­til­da Pyll­kö, Nors­borg:

– Jag tar på mig van­tar och mös­sa och går ut på pro­me­nad. Jag gil­lar vin­tern och vill su­pa in allt det fi­na med snön och fros­ten som blir.

Ariy­an Noori, Bredäng:

– Jag tar på mig hands­kar och mös­sa! När jag var yng­re gil­la­de jag ky­lan, för då kun­de jag åka pul­ka. Nu är det li­te job­bigt när jag ska spe­la fotboll, men det blir my­sigt när strål­kas­tar­na ly­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.