Vil­ken är den säms­ta jul­klapp du har fått?

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA -

Salo­mon Faye Rå­dén, Bredäng:

– Jag öns­kar mig of­ta in­te så dy­ra sa­ker, så jag bru­kar få det jag öns­kar mig. Men en gång fick jag ett gi­gan­tiskt pa­ket och tänk­te ”wow”. Så var det en sac­co­säck. Det var in­te då­ligt, men

Albin Lund­berg, Uttran:

– Min far­far gav ett pa­ket med ketchup, se­nap och grill­dres­sing med Ham­mar­by­log­gan på till he­la fa­mil­jen. Jag ha­de typ hell­re fått strum­por el­ler pre­sent­kort på blom­mor än det!

No­ah Hjorth, Tul­linge:

– När man var li­ten vil­le man ha hår­da pa­ket och jag blev så be­svi­ken när jag fick mju­ka pa­ket. Men jag vi­sa­de det in­te. Och nu vill jag ju ha mju­ka pa­ket!

Eme­lie Ad­lertz Awis­zus, Tum­ba:

– Jag får in­te då­li­ga jul­klap­par, jag får det jag öns­kar mig of­tast. Men det är för att jag är rätt svår att kö­pa jul­klap­par till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.