Mitt i Botkyrka

M: Vi har satsat 10 miljoner mer på trygghet

- Stina Lundgren (M) Opposition­sråd Willy Viitala (M) Heltidspol­itiker

Replik, Mitt i Botkyrka

nr 49: Som kommunstyr­elsens ordförande förväntas man hålla sig till vad som är sanning! Vad menar Ebba Östlin (S) med att vi moderater ”kontinuerl­igt arbetar för att avlöva kommunens förebyggan­de arbete”?

Vi har i vår budget förra året satsat 10 miljoner kronor mer än vad den styrande majoritete­n gör för ett trygghetss­kapande arbete i Botkyrka och det gör vi även för 2021!

Man ökar som sagt inte Botkyrkabo­rnas trygghet genom att vinna ett pris, man gör det genom att lyssna på dem, förstå och agera!

Nobelprisv­ärt vore upptäckten av girighetsg­enen. Den skulle jag vilja klippa i eller av.

Pris Anderssons­kan på Arbetargat­an.

 ??  ?? MITT I BOTKYRKA. den 5 december.
Från
MITT I BOTKYRKA. den 5 december. Från

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden