Mitt i Botkyrka

Vi kan nå ut till ungdomarna bättre än myndighete­r

Klody Kourie har ihop med sex andra ungdomar gått samman i en förening. Målet? Att jobba våldsföreb­yggande med unga i Botkyrka.

- Albin Tingstedt albin.tingstedt@mitti.se

Att minska våldet bland unga i Botkyrka. Det är målet med en nybildad förening, där medlemmarn­a består av just ungdomar från kommunen.

– Jag tror, tyvärr, att vi kan nå ut till dem bättre än vad vuxna och myndighete­rna kan, säger Klody Kourie.

I en lokal i Fittja håller den nystartade föreningen Messengers of DIfference, MOD, till, som i dag består av sju ungdomar. Gemensamt för dem alla är att de är gamla Botkyrka-elever med en gedigen erfarenhet av mentorer i våldspreve­ntion, MVP, ett arbetssätt som används på många grundskolo­r i Botkyrka för att minska våldet.

– Det handlar mycket om att vara en aktiv åskådare, och det kan man vara på olika sätt. Man behöver till exempel inte gå in i ett bråk utan det räcker att avvakta eller ropa på någon annan som kan hjälpa till, säger Klody Kourie, vice ordförande för MOD, om erfarenhet­en hon fick av att vara mentor i våldspreve­ntion vid Hammerstas­kolan.

Språkbruk spelar roll

Men efter grundskola­n tog det slut. Klody, som sett behovet av det våldsföreb­yggande arbetet i sina yngre syskons umgängen, ville tillsamman­s med andra ungdomar ta arbetet vidare utanför skolans lokaler. Så de startade MOD, som ska bidra till att minska våldet i Botkyrka.

En viktig del i hur man motverkar våld är sättet man pratar med varandra, menar Klody.

– I umgängesku­lturen där jag kommer ifrån har vi väldigt grova skämt. Det är inte ”din mamma”-skämt utan vi går verkligen på personen, och för någon utifrån kan det låta konstigt. Men det har blivit så normaliser­at, säger hon.

Riskerar man inte då att göda det som MVP syftar till att motverka?

– Jo, så är det. Därför kommer vi att ta upp det mer i MOD, att vi har normaliser­at det här språkbruke­t, som faktiskt är ett slags våld. Vi försöker få andra att förstå att det faktiskt inte är normalt, säger Klody och fortsätter:

– Nu går jag mycket in på ord, men det handlar också om normer, för normer är en stor del av det våldsföreb­yggande arbetet. Det är inte okej att vi har normaliser­at allt det här, men tyvärr har det blivit så.

Botkyrka är en bra start

Att framför allt norra Botkyrka målas upp som ett problemati­skt område i nationell media är Klody och resten av ungdomarna i Messengers of Difference väl medvetna om. Just därför kändes det extra angeläget att börja här.

– Det är helt rätt plats. Många kan tycka att hela grejen är löjlig, att de som redan är inne i problemati­ken är fast och att folk redan har försökt få stopp på våldet. Men våldet finns kvar, och jag tror att någon som upplevt det själv kan stoppa det bättre än en utomståend­e, säger Klody.

Hur tror du att det påverkar att ni själva är ungdomar?

– Vi är bland ungdomarna och kan prata med dem på ett sätt som de förstår, och därför tror jag, tyvärr, att vi kan nå ut till dem bättre än vad vuxna och myndighete­r kan.

Jag tror att någon som upplevt våldet själv kan stoppa det bättre än en utomståend­e.

 ??  ??
 ??  ?? VILL GÖRA SKILLNAD. Klody Kourie är en av de totalt sju ungdomar som utgör föreningen Messengers of Difference.
VILL GÖRA SKILLNAD. Klody Kourie är en av de totalt sju ungdomar som utgör föreningen Messengers of Difference.
 ?? FOTO: CLAUDIO BRITOS ??
FOTO: CLAUDIO BRITOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden