Mitt i Botkyrka

Ta chansen och tyck till om nya Salem C.

Kommunen har tagit fram ett eget förslag

- Albin Tingstedt albin.tingstedt@mitti.se

De senaste centrumpla­nerna gick i stöpet när kommunen nobbade centrumäga­rnas förslag. Nu har kommunen istället tagit fram ett nytt förslag med nya aktörer – och vill att invånarna tycker till.

600 nya bostäder, nytt medborgarh­us och fler besökspark­eringar. Det är bara några delar av den plan som Salems kommun väljer att gå vidare med för de omdiskuter­ade centrumpla­nerna.

Men innan arbetet med att ta fram en detaljplan för Salems nya centrum fortsätter vill kommunen att alla boende i Salem får tycka till om planerna.

– Vi har en strukturpl­an färdig för hur byggnader, vägar och parker ska se ut i grova drag. Vi vill nu ge Salemborna möjlighet att tycka till om planen innan vi går vidare, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyr­elsens ordförande, i ett uttalande.

Vi har en strukturpl­an färdig för hur byggnader, vägar och parker ska se ut i grova drag.

Ett helt nytt centrum

Förutom nya bostäder, medborgarh­us och parkeringa­r, kommer man att titta vidare på andra delar som kan komma att utgöra ett nytt centrum. Salemstråk­et, en gång- och cykelled som ska knyta ihop Säby torg med Skyttorp, parkerings­hus i Skyttorp och ny förskola öster om Säbytorgsv­ägen är några fler punkter som kommunen anser att man bör undersöka vidare.

I en medborgard­ialog bjuder nu kommunen in alla som bor i Salem att tycka till om planerna. Den 7 april kommer ett brev att slinka ned i alla brevlådor med ett formulär som man kan fylla i med sina synpunkter och sedan skicka tillbaka till kommunen.

Det kommer även gå att tycka till på kommunens hemsida, där man även kommer att publicera en digital utställnin­g över hur de tänker att det nya centrum kan komma att se ut.

Fram till den 7 maj går det att tycka till om planerna.

 ?? FOTO: CLAUDIO BRITOS ?? Kommunen vill veta vad du tycker om de nya planerna för Salem centrum. Antingen via ett brev, eller på kommunens hemsida.
TYCK TILL.
FOTO: CLAUDIO BRITOS Kommunen vill veta vad du tycker om de nya planerna för Salem centrum. Antingen via ett brev, eller på kommunens hemsida. TYCK TILL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden