Mitt i Botkyrka

Antalet förmedlade bostäder slår rekord

- TILLSKOTT. Elina Lundberg elina.lundberg@mitti.se

Den positiva trenden med fler förmedlade hyresrätte­r i Stockholm fortsätter. “En fantastisk ökning” anser moderata bostadsbor­garrådet. Men S varnar för en kortvarig glädje om byggandet avstannar.

Året börjar starkt för Bostadsför­medlingen som förmedlade nästan 5 000 lägenheter under de första tre månaderna 2021. Det är en ökning med 25 procent jämfört med samma period 2020, som var ett rekordår för förmedling­en. Orsakerna till uppgången är flera enligt bostadsbor­garrådet Dennis Wedin (M).

Dels förmedlas bostäderna i dag snabbare och står alltså tomma under en kortare tid, dels har antalet privata bostadsbol­ag som samarbetar med förmedling­en ökat. De privata värdarna har också lämnat in fler lägenheter.

Det är positivt för stockholma­rna som får färre olika köer och förmedling­ssätt att hålla reda på, menar Dennis Wedin.

”Ett tillfällig­t resultat”

Men opposition­sborgarråd­et Emilia Bjuggren (S) varnar för en kortvarig glädje för de som står i Bostadsför­medlingens redan långa kö. Hon anser att det grönblåas politik riskerar att leda till betydligt längre kötider och en ökad bostadsbri­st på sikt.

– När de halverar antalet markanvisn­ingar till allmännytt­an och ombildar hyresrätte­r så lägger de grunden för att det här blir ett tillfällig­t resultat, säger Emilia Bjuggren.

Men Dennis Wedin menar att S stirrar sig blinda på de kommunala bostadsbol­agens byggande.

– Vi ser en pyrande bostadsmar­knad med ett stort intresse från privata hyresfasti­ghetsbolag att bygga.

 ?? FOTO: MITT I ?? 80 procent av de nya lägenheter­na som kommit in till förmedling­en under årets första kvartal är från privata värdar.
FOTO: MITT I 80 procent av de nya lägenheter­na som kommit in till förmedling­en under årets första kvartal är från privata värdar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden