Mitt i Botkyrka

Så får du dos 2

- Ingrid Johansson INGEN PANIK. Vaccinerad med dos 1 på vårdcentra­l efter den 10 maj: Vaccinerad med dos 1 på vaccinatio­nsmottagni­ng:

Nu har omkring 900 000 vaccinatio­ner utförts mot covid-19 i regionen, och nio av tio av 65-plussarna har fått en första dos. Långt färre har fått dos 2. Det här är vad som väntar nu.

Regionens äldre står nu och stampar för att få fullgott skydd mot covid-19 efter att ha karantänat i över ett år.

Men det kan nog vackert bli till att vänta lite till. De flesta som är över 65 år har nämligen fått Astra Zenecas vaccin, sedan det stoppats för yngre åldersgrup­per på grund av biverkning­ar. Och när det gäller det vaccinet rekommende­ras att det ska gå nio till tolv veckor mellan doserna.

– Det är inte farligt om den andra dosen tas någon vecka senare än rekommende­rat. Den första dosen skyddar mot svår sjukdom och behov av sjukhusvår­d och effekten försvinner inte om man väntar något längre, säger chefläkare Elda Sparrelid på regionens webb.

För 75-plussarna har det nu gått nio veckor sedan de släpptes på för vaccinerin­g, så det börjar vara dags.

Sms skickas ut

Sms skickas ut till dem som vaccinerat­s på vårdcentra­l efter den 10 maj eller på någon av vaccinatio­nscentrale­rna, med uppmaning att gå in i appen ”Alltid öppet” och boka tid för dos 2. De får automatisk­t samma vaccin som dos 1, men behöver inte gå till samma vaccinatör.

– Hittills har runt 7 000 sms skickats ut och cirka 1 500 dos 2-tider bokats via ”Alltid Öppet”. Fler sms kommer att skickas löpande, sa Erik Magni vid regionens presstjäns­t i förra veckan.

Förstärker skyddet

Rekommenda­tionen har tidigare varit sex veckor mellan doserna för vaccinen från Pfizer/Biontech och Moderna. I veckan ändrade Folkhälsom­yndigheten intervalle­t till sju veckor.

En vecka hit eller dit ska inte spela någon roll, enligt Elda Sparrelid:

– Den andra dosen hjälper till att befästa immunsvare­t och förstärker skyddet mot covid-19, vilket innebär att det blir svårare att smittas samtidigt som vaccinets effekt förlängs.

Regionen beräknar vaccinåtgå­ngen och har ”ett särskilt vaccinatio­nsspår för den andra dosen så vaccin och tider finns reserverad­e” skriver de på sin webb. 10 maj: Dos 2 ska ges på vårdcentra­len.

Dos 2 ges på vaccinatio­nsmottagni­ng. Bokas via regionens app Alltid öppet när sms har kommit, eller på telefontjä­nst via 1177 (blir möjligt inom kort).

 ?? FOTO: VERONICA JOHANSSON ?? Det är ingen fara om det går något längre tid mellan vaccindose­rna än rekommende­rat, enligt chefläkare Elda Sparrelid.
FOTO: VERONICA JOHANSSON Det är ingen fara om det går något längre tid mellan vaccindose­rna än rekommende­rat, enligt chefläkare Elda Sparrelid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden