Mitt i Botkyrka

Vuxna får hjälp på vårdcentra­len

-

● Vuxna med lindrig psykisk ohälsa kan sedan den 1 februari få vård via sin vårdcentra­l. Och från december ska vårdcentra­lerna även kunna erbjuda hjälp till barn och unga 6–17 år.

● Kompetense­n kanske inte finns på varje vårdcentra­l, utan flera kan gå ihop och bygga upp sådana team.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden