Mitt i Botkyrka

VISSTE DU ATT…

-

Botkyrka kommun har skickat ut kataloger med förslag på olika fritidsakt­iviteter till nästan 9 000 hushåll? Förhoppnin­gen är att det ska hjälpa unga att hitta tillbaka till föreningsl­ivet, och för föreningsl­ivet att hitta fler unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden