Mitt i Botkyrka

Programdag om Botkyrkas historia

-

På söndagen den 12 september arrangerar personer från Facebookgr­uppen ”Botkyrkas kyrka – hotat kulturarv” en eftermidda­g vid församling­shemmet till Botkyrka kyrka klockan 14–17. Programmet kretsar kring Botkyrkas historia.

Föredrag av olika slag hålls. På temat S:t Botvid kommer historiker­n och författare­n Maja Hagerman att tala lite om, medan kulturhist­orikern Marie Hoving Wahlström läser ur sin kommande bok om gamla Botkyrka. Slutligen berättar den lokala arkeologen Sven-Gunnar Broström om Botkyrka genom årtusenden.

Musik utlovas också av spelmän Kurt och Gunnel Carlsson från Slagsta gille.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden