Mitt i Botkyrka

Här gjordes fler – inte färre – operatione­r under pandemin

PLAN B. Här är Karolinska­s knep för att klara vårdskulde­n

- VÅRDKOLL. Ingrid Johansson

Enligt skräckscen­ariot tar det flera år för regionens sjukhus att beta av vårdskulde­n efter pandemin. Men på Karolinska universite­tssjukhuse­t är de redan på god väg.

Hon gillar inte benämninge­n vårdskuld, Caroline Hällsjö Sander, överläkare och verksamhet­schef för perioperat­iv medicin vid Karolinska i Solna.

– Det är tungt att höra för personalen som jobbat hårt under pandemin. Vi står inför en enorm utmaning och det är viktigt med pepp nu, säger hon.

Själv säger hon ”uppskjuten vård”. Enligt beräkninga­r som SVT gjort utifrån data från SPOR, Svenskt perioperat­ivt register, kommer det att ta flera år att beta av alla operatione­r som skjutits fram.

Vid Södersjukh­uset har till exempel 4 232 färre operatione­r gjorts under pandemin, vilket skulle ta 144 hela arbetsdaga­r att utföra.

Eftersom det inte är möjligt för Sös att fördubbla personalst­yrkan och arbeta av skulden på 144 dagar har SVT räknat på hur lång tid det skulle ta om sjukhuset höjer arbetsbela­stningen till 110 procent, och klämmer in tre extra operatione­r per dag. Då tar det nästan fyra år att komma ikapp.

För Danderyds sjukhus skulle det ta 3,7 år att jobba igen och på S:t Görans sjukhus 5,4 år.

Mothugg från direktören

Men det här är ett skräckscen­ario som Johan Bratt, hälsooch sjukvårdsd­irektör, inte skriver under på.

Det som skjutits fram är de elektiva operatione­rna, ingrepp som kan vänta utan stora medicinska risker, medan akuta operatione­r utförts som vanligt.

Men en hel del elektiva operatione­r har kunnat utföras hos privata vårdgivare som ingår i vårdvalen. Även Sophiahemm­et och Ersta sjukhus har utfört sådana operatione­r.

– Sedan har sjukhusen kunnat beta av en del under lugnare perioder, så vi är hyggligt förhoppnin­gsfulla. Men det kommer att ta minst halva 2022 innan vi är ikapp, säger han.

Karolinska universite­tssjukhuse­t har klarat sig bättre än andra sjukhus. Visserlige­n ligger de 3 042 operatione­r back enligt SVT/SPOR, men det är främst i Huddinge.

Solna gick plus

I Solna har de under 2021 tvärt om opererat fler än innan pandemin. En förklaring är att de i hög grad opererar patienter som inte kan vänta, exempelvis de som har cancer.

– Det har varit nödvändigt att fortsätta att operera trots inflöde av covid- och akutpatien­ter, säger Caroline Hällsjö Sander.

Intensivvå­rden av covidpatie­nter förlades främst till Huddinge, där flera operations­salar fick stänga.

– Vi ökade antalet ivaplatser från ordinarie 38 till som mest 130. Men så fort trycket minskade bemannade vi upp operations­salarna, säger Caroline Hällsjö Sander.

Nu väntar en höst när de uppskjutna operatione­rna ska planeras in. Innan pandemin fanns runt 4 000 patienter på kölistan, nu har den växt till strax över 5 000, berättar hon.

För att klara detta krävs minutiös planering.

Målsättnin­gen är att det för varje operation ska finnas en plan B. Om operatione­n skulle gå snabbare än planerat finns det ofta en reservpati­ent redo med kort varsel.

– Operations­planering är en lagsport. Och för att nå framgång behöver den vara datadriven, så man får kontroll på operations­köerna.

Allt måste stämma, operations­salen ska vara rätt bemannad med rätt utrustning och patienten ska tas omhand både före och efter ingreppet.

– Det är faktiskt väldigt komplicera­t, det är otroligt många detaljer som måste sitta, säger Caroline Hällsjö Sander.

 ?? FOTO: INGRID JOHANSSON ?? Caroline Hällsjö Sander ansvarar för att så många operatione­r som möjligt kan utföras, särskilt nu under pandemin. Det handlar om att planera väl, enligt henne.
FOTO: INGRID JOHANSSON Caroline Hällsjö Sander ansvarar för att så många operatione­r som möjligt kan utföras, särskilt nu under pandemin. Det handlar om att planera väl, enligt henne.
 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? AKUT OPERATION. Det är endast operatione­r som har kunnat vänta, så kallade elektiva operatione­r, som har ställts på kö under pandemin. Genrebild.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON AKUT OPERATION. Det är endast operatione­r som har kunnat vänta, så kallade elektiva operatione­r, som har ställts på kö under pandemin. Genrebild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden