Två sätt att få lä­gen­het snabbt

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

1. Bot­kyr­ka­byg­gen har 74 ny­bygg­da ung­doms­lä­gen­he­ter där 18-25-åring­ar får bo i max 4 år. Var åt­ton­de le­dig lä­gen­het för­med­las till en 18-åring, och då räc­ker ett års kö­tid.

Sök di­rekt hos en pri­vatvärd: Will­hem (Fitt­ja), D.Car­ne­gie (Alby) el­ler Lil­jestrand (Uttran). Will­hem och D.Car­ne­gie lämnar även lä­gen­he­ter till bo­stads­för­med­ling­en, men kö­ti­den där är lång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.