Lyc­kad kvin­no­sats­ning väx­er i Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 -

Bot­kyr­ka­byg­gens pro­jekt Qvin­na star­ta­de i sep­tem­ber för­ra året. Nio ar­bets­lö­sa kvin­nor i bo­stads­bo­la­gets hus i Fitt­ja har an­ställ­des för att stä­da trapp­hus och gö­ra fint på går­dar Krö­garvä­gen och Värds­hus­vä­gen. Kvin­nor­na är 25 och 55 år. Två gång­er i vec­kan kom­mer en SFI-lä­ra­re och har svensk­un­der­vis­ning för kvin­nor­na.

höst ut­ö­kas Qvin­na till Nors­borg. På lång sikt ska det ut­ö­kas till Bot­kyr­ka­byg­gens al­la om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.