Tul­linge­bor upp­ma­nas fort­sät­ta ko­ka vatt­net

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - KÄL­LA: LIVS­ME­DELS­VER­KET.SE

Ko­ka allt vat­ten som ska dric­kas el­ler an­vän­das till mat­lag­ning.

Ko­ka upp vatt­net i en ka­strull el­ler vat­ten­ko­ka­re tills det bubb­lar kraf­tigt. Bak­te­ri­er, vi­rus och pa­ra­si­ter dör när vatt­net ko­kas.

Häll upp det kok­ta dricks­vatt­net i väl ren­gjord kan­na, flas­ka el­ler an­nan be­hål­la­re och låt det sval­na. Låt det stå i rumstem­pe­ra­tur el­ler sva­la­re – gär­na i kyl­skåpet.

Mer in­fo finns också på bot­kyr­ka.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.