Här någ­ra av de sa­ker vi ar­be­tar för me­dan vi vän­tar på att bli en egen kom­mun:

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

∞ NEJ till mil­jon­pro­gram i Tul­linge med hög­hus och 1 000 nya hy­res­rät­ter ∞ En bätt­re pen­del­tågs­sta­tion med två upp­gång­ar ∞ Sko­lor­na mås­te få till­räck­ligt med re­sur­ser – det har de in­te idag ∞ En sim­hall i Tul­linge (Rik­sten) ∞ Ett ombyggt och mer le­van­de cent­rum ∞ En väl fun­ge­ran­de hem­tjänst och äldre­omsorg med val­fri­het (LOV) ∞ Triv­sel i Tul­linge med väl un­der­håll­na vägar ut­an pott­hål ∞ Bätt­re trygg­het med när­po­li­ser och vakt­bo­lag för att fö­re­byg­ga brott i Tul­linge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.