Vill du gö­ra din röst hörd?

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Den 9 sep­tem­ber är det val. Rös­ta på Tul­linge­par­ti­et i kom­mu­nal­va­let – det en­da par­ti­et som helt fo­ku­se­rar på Tul­linge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.