Allt går åt fel håll i Bot­kyr­ka kom­mun

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

De sty­ran­de vill få oss att tro att allt går så bra i Bot­kyr­ka men verk­lig­he­ten är en an­nan. Det fram­går av kom­mu­nens se­nas­te, eg­na med­bor­gar­un­der­sök­ning. I den ger en ma­jo­ri­tet av med­bor­gar­na un­der­känt be­tyg åt kom­mu­nens vik­ti­gas­te upp­drag som möj­lig­he­ten att på­ver­ka, äldre­omsor­gen, skol­verk­sam­he­ten och trygg­he­ten. Dess­utom är samt­li­ga be­tyg läg­re än för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.