Vårt mål är att Tul­linge blir en egen kom­mun

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Tul­linge­par­ti­et, som är par­ti­po­li­tiskt obun­det, är det i sär­klass störs­ta par­ti­et i Tul­linge. I folk­om­röst­ning­en vid va­let 2014 sa en stark ma­jo­ri­tet, 67 pro­cent, ja till att Tul­linge skul­le bil­da en egen kom­mun. Men de sty­ran­de (S, V och MP) i Bot­kyr­ka kom­mun sa nej. Vi an­ser att folk­vil­jan ska va­ra av­gö­ran­de – pre­cis som när Sa­lem blev en egen kom­mun och bröt sig loss från Bot­kyr­ka. Den 9 sep­tem­ber är det val och då kan ett nytt po­li­tiskt sty­re i kom­mu­nen änd­ra fo­kus i vår fråga. Då be­hö­ver vi din röst!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.