Nya grepp

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Valin­for­ma­tö­rer, grill­kväl­lar med po­li­ti­ker och film. Det är någ­ra av sats­ning­ar­na som Bot­kyr­ka kom­mun gör för att få fler att gå till va­lur­nor­na i år. Fo­kus för in­sat­ser­na är unga första­gångsväl­ja­re och ny­an­län­da.

– Vi har ett am­bi­tiöst mål, ök­ning­en i val­del­ta­gan­det ska va­ra hög­re i Bot­kyr­ka än i ri­ket, sä­ger Ah­mad Azi­zi, de­mo­kra­ti­ut­veck­la­re på Bot-

FOTO: MI­CHAEL ERHARDSSON

RÖSTDAGS. Den ni­on­de sep­tem­ber är det val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.