BOTKYRKAVALET 2018

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Me­dan 90 pro­cent går och rös­tar i vis­sa de­lar av Tul­linge går näs­tan ba­ra hälf­ten och rös­tar i Al­by och Fitt­ja. Ana Sa­ra Uu­si­ta­lo job­bar för att öka val­del­ta­gan­det i sitt om­rå­de i år. ”Många tror att det in­te spe­lar nå­gon roll”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.