Fes­ti­val i Hall­un­daNors­borg

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

IHall­un­da­fes­ti­va­len är ett öp­pet eve­ne­mang för Bot­kyr­ka­bor. Syf­tet är att ak­ti­ve­ra barn och unga samt vux­na. Fes­ti­va­len be­står av två de­lar: kl. 11–14 blir det fo­kus på fri­id­rott, kl. 15–18 bjuds det på dans, musik och täv­ling­ar. An­ord­na­re Ta­mils­ka för­e­ning­en. Ge­nom eve­ne­mang­et vill för­e­ning­en ock­så öka val­del­ta­gan­det i Bot­kyr­ka kom­mun. Väl­kom­men till Brun­na Cric­ket-plan i Hall­un­da lör­dag 25 au­gusti kl. 11–18.

• Med­bor­gar­cen­ter:

08-530 610 00

• Bot­kyr­ka.se

• Bot­kyr­ka.se/syn­punk­ter

• Twit­ter: @Bot­kyr­kaKom­mun

• Fa­ce­book.com/ Bot­kyr­kaKom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.