Ka­rin tip­sar: Så lyc­kas du med kon­strun­dan

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Ta med fa­milj och vän­ner. Al­la är väl­kom­na och i Uttran finns gott om na­tur­li­ga lek­plat­ser – strän­der, bryg­gor, bac­kar, dung­ar och så de an­lag­da för­stås.

Var hung­rig. Här finns fle­ra pris­vär­da fik på vägen med hem­bakt.

Na­vi­ge­ra med mo­bi­len. Länk till kar­ta finns på ut­trans­kon­strun­da.se och Fa­ce­book Ut­trans kon­strun­da.

Bär skö­na skor. Uttran är vac­kert och du kan ut­fors­ka spän­nan­de gen­vä­gar och om­vä­gar un­der run­dan.

Vå­ga frå­ga! Kons­ten bi­drar of­ta till in­tres­san­ta sam­tal, här finns inga rätt el­ler fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.