Där­för tar de strid för sitt par­ti

BotkyrkaDirekt Södra - - ÅSIKT & DEBATT - Text: Pa­trik Wirén | Fo­to: Sacha­ri­as Källdén

Med li­te mer än två vec­kor kvar till va­let blir den po­li­tis­ka de­bat­ten allt in­ten­si­va­re på sta­dens ga­tor och torg. Vi åk­te till Plat­tan och Med­bor­gar­plat­sen för att träf­fa någ­ra en­ga­ge­ra­de stock­hol­ma­re som tän­ker käm­pa tills val­lo­ka­ler­na stäng­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.