Amir ”The Prin­ce” Al­ba­zi

BotkyrkaDirekt Södra - - SÖDRA SIDAN -

Ål­der: 24 år.

Vikt­klass: 62 kg.

Bor i: Lon­don/Bredäng. Född i Irak.

MMA re­kord: 11-0-0.

Ut­mär­kel­ser: Två guld i Asi­a­tis­ka mäs­ter­ska­pen i Bra­si­li­ansk Ji­u­jitsu (BJJ), för Irak. Fle­ra VM-, EM- och SM-guld i BJJ och Sum­bis­sion Wrest­ling.

Öv­rigt: Tog ny­li­gen ex­a­men i Idrotts­ve­ten­skap och trä­nings­lä­ra. Med­grun­da­re till or­ga­ni­sa­tio­nen Pro­jekt För­ort, som hjälp­te unga från för­or­ten att bör­ja trä­na kamp­sport.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.