Amir Al­ba­zi om...

BotkyrkaDirekt Södra - - SÖDRA SIDAN -

Blom­kål­söron: In­nan gil­la­de jag dem in­te. Folk viss­te in­te vad det var, de trod­de jag var född så. Men nu bör­jar de bli po­pu­lä­ra, ha­ha! Men det är helt an­norlun­da i and­ra län­der. I Turk­me­nis­tan var det ga­let, jag fick klip­pa mig gra­tis, folk bjöd på frukt, jag fick till och med en egen lounge på flyg­plat­sen!

Dubb­la kul­tu­rer: I Irak är jag svensk. I Sve­ri­ge ira­ki­er. I Lon­don svensk. Ibland känns det som att man in­te hör hem­ma nå­gon­stans. Man är all­tid an­norlun­da. Men jag har be­stämt mig för att jag är den jag är – en skön mix.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.