Brun­na­sko­lan har fix­at bris­ter

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Det var un­der Skol­in­spek­tio­nens till­syn i Bot­kyr­ka hös­ten 2016 som bris­ter på Brun­na­sko­lan i Hall­un­daNors­borg upp­da­ga­des. Bland an­nat lyc­ka­des sko­lan in­te säk­ra stu­di­e­ro och en trygg ar­bets­mil­jö ut­an kränk­ning­ar för ele­ver­na och man ha­de bris­ter i stu­die- och yr­kes­väg­led­ning och i att ge sär­skilt stöd till ele­ver i be­hov av det.

Då ho­ta­de Skol­in­spek­tio­nen med ett vi­te på

700 000 kro­nor. Men ef­ter två upp­föl­jan­de in­spek­tio­ner har sko­lan nu lyc­kats rät­ta till al­la bris­ter och slip­per be­ta­la vi­tet.

FO­TO: JOHANNES LILJESON

FÖRBÄTTRAR SIG. Brun­na­sko­lan har rät­tat till si­na bris­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.