Så tyc­ker de äld­re om om­sor­gen

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Så många är nöj­da med hem­tjäns­ten: (2017 i pa­ren­tes)

Bot­kyr­ka: 78 pro­cent (75 pro­cent). Lä­net: 84. Ri­ket: 88.

Så många kän­ner sig ald­rig/säl­lan en­sam­ma.

Bot­kyr­ka: 51 pro­cent (45 pro­cent). Lä­net: 47. Ri­ket: 46.

Så många är nöj­da med sitt äldre­bo­en­de:

Bot­kyr­ka: 76 pro­cent (69). Lä­net: 81. Ri­ket: 81.

Så många tyc­ker mål­ti­der­na är en trev­lig stund.

Bot­kyr­ka: 66 pro­cent (55). Lä­net: 66. Ri­ket: 68.

Så många be­svä­ras av en­sam­het of­ta/då och då.

Bot­kyr­ka: 20/56 (23/49). Lä­net: 47/18. Ri­ket: 48/18. KÄL­LA: So­ci­al­sty­rel­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.