LÖR­DAG OCH SÖN­DAG 6-7 OK­TO­BER

BotkyrkaDirekt Södra - - PÅ GÅNG -

Tum­ba­kic­ken

Fot­bollstur­ne­ring för tje­jer och kil­lar un­der mot­tot ”Ge ra­sis­men rött kort”. För­u­tom fot­boll bjuds det på: Ken­ne­dy Ba­kir­ci­oglu – Ba­je­ni­ko­nen, svensk Mäs­ta­re 2001 be­sö­ker oss på lör­dag. Dog­geDog­ge­li­to – ve­te­ran in­om svensk hip­hop be­sö­ker oss på sön­dag. Möt Mång­kul­tu­rellt cent­rum och dess vik­ti­ga ar­be­te in­om id­rotts­rö­rel­sen. Mö­te med Fa­rouk Neh­di – årets för­bunds­do­ma­re 2016. Pro­va-På cir­kus med Cir­kus Cir­kör. Lek, ska­pa och sjung med Sub­to­pia, med me­ra.

Tid: 8.00 till 18.00

Plats: Storvre­tens BP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.