ONS­DAG 10 OK­TO­BER

BotkyrkaDirekt Södra - - PÅ GÅNG -

Bio: Sti­eg Larsson

”Sti­eg Larsson – Man­nen som lek­te med el­den”. Svensk text, från 11 år. Bil­jett­pris: 100 kro­nor.

Tid: 19.00

Plats: Tum­ba­sce­nen

Cir­kus Cir­kör

Epifó­ni­ma är in­spi­re­rad av kvin­nors strä­van och sätt att ska­pa och or­ga­ni­se­ra sig på. Epifó­ni­ma be­ty­der ”ut­rop” på gre­kis­ka och kret­sar kring grän­ser och mi­gra­tion. En­semb­len be­står av kvinn­li­ga cir­kusar­tis­ter med ur­sprung från Gre­kland, Ka­na­da, Pa­les­ti­na, Po­len, Sve­ri­ge och Schweiz. Bil­jet­ter: Ung­dom 100 kr. Vux­na: 250 kr.

Tid: 19.00 till 21.30

Plats: Folkets hus Hall­un­da

RPG ”en möj­lig­het att på­ver­ka”

Träff­punkt Sö­der­törn: Ol­le Ro­sen med Pi­a­no och blås med­ver­kar. Fi­kastund.

Tid: 14.00

Plats: Sö­der­törn­kyr­kan, Pa­tron Pe­hrs väg 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.