Höst­fär­ger

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA -

GLÖD. Hös­ten står i brand i Bot­kyr­ka. Vår fo­to­graf Clau­dio fång­a­de den i Al­by den här vec­kan. Vill du de­la med dig av fi­na höst­bil­der från ditt om­rå­de? Mai­la till bot­kyr­ka@di­rek­tp­ress.se el­ler tag­ga oss @bot­kyr­ka­di­rekt på Instagram!

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.