Vem är du arg på?

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA -

Gio­van­ni Ric­cu­ti, Fitt­ja:

– På po­li­ti­ker­na, de är pa­ja­sar som lo­var och lo­var men det hän­der ingen­ting. Och på dem som mör­dar jour­na­lis­ter!

Sa­bi­ne Rau, Nors­borg:– På hur sjuk­vår­den be­hand­lar äld­re, vi ska va­ra räd­da om dem. En väns man kom hem från sjuk­hu­set och hon får skö­ta ho­nom helt själv nu.

Jer­jes Hk­mat, Fle­mings­berg:– Jag är in­te arg på nå­gon, li­vet är ju bra. Om nå­gon in­te är snäll mot mig då sä­ger jag hej, hej, hej tills jag får ett hej till­ba­ka.

Pia Pram­ber­ger, Al­by:– Buss­chauf­fö­ren som in­te vän­ta­de på mig fastän jag sprang!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.