För­verk­li­ga en dröm på Sub­to­pi­a­da­gen 20 oktober

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Nu kan du snart tes­ta parkour, dan­sa zum­ba, tit­ta in hos de­kor­ma­ka­re, få od­lings­tips från proffs och få idéut­veck­lings-coach­ning. Den 20 oktober öpp­nar ett av Bot­kyr­kas stolt­he­ter si­na dör­rar och bju­der in dig att kom­ma och pro­va-på. Sub­to­pia i Al­by där Cir­kus cir­kör bland många många fler hu­se­rar har satt ihop ett di­gert pro­gram för da­gen. Pas­sa på att be­sö­ka Sub­to­pia. Vem vet, kanske är det här du kan för­verk­li­ga din dröm. Stor el­ler li­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.