Sam­tal om boken Mam­mor­na

BotkyrkaDirekt Södra - - SÖDRA SIDAN -

På mån­dag den 15 oktober hålls ett sam­tal om boken Mam­mor­na på Rö­da Kor­sets folk­hög­sko­la i Skär­hol­men. För­fat­ta­ren Alex­an­dra Pa­sca­li­dou, Mar­leys mam­ma Ma­rit­ha O’Gil­vie Fred­riks­son och fle­ra av bokens mam­mor kom- mer med­ver­ka i sam­ta­let. Var? Rö­da Kor­sets Folk­hög­sko­la i Skär­hol­men, Bred­holmstor­get 14. När? 15 oktober. Öpp­nar kloc­kan 17.00 med fi­ka, sam­ta­let bör­jar kloc­kan 18.00. In­trä­de? Gra­tis. Men ba­ra 120 plat­ser, så först till kvarn gäl­ler. Barn­vakt kom­mer fin­nas på plats. Ar­ran­gö­rer: För­e­ning­en Folk i Skär­hol­men, Natt­vand­rar­na 127, Skär­hol­mens bib­li­o­tek, Fuck Vål­det och ABF Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.