Vack­ra­re ti­der

BotkyrkaDirekt Södra - - ÅSIKT & DEBATT -

HÖST­FÄR­GER. Tu­na­bon Evin skic­ka­de in en vac­ker höst­bild från sitt om­rå­de till redaktionen. Har du sett nå­got ro­ligt/vac­kert el­ler upp­se­en­de­väc­kan­de i Bot­kyr­ka? Skic­ka gär­na in era bil­der till oss på bot­kyr­ka@di­rek­tp­ress.se el­ler tag­ga @bot­kyr­ka­di­rekt på Instagram!

FO­TO: PRI­VAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.