Na­tio­nell am­ne­sti

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

► Vad? Po­li­sens na­tio­nel­la am­ne­sti för ex­plo­si­va äm­nen. Den som har ex­plo­si­va äm­nen och vill gö­ra sig av med dem kan gö­ra det ut­an att bli miss­tänkt för brott.

► När? 15 ok­to­ber till 11 ja­nu­a­ri 2019.

► Var? I he­la lan­det. Hur? Ing­et får läm­nas in till po­li­sen. Den som vill bli av med spräng­va­pen el­ler ex­plo­si­va äm­nen ska ringa 114 14. Där upp­ger man de upp­gif­ter som po­li­sen be­hö­ver för att åka och häm­ta dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.