IFK Tum­ba lad­dar för sista kva­let

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

IFK Tum­bas herr­lag i fotboll lad­dar för sista kvalom­gång­en till di­vi­sion 3. På lör­dag är det av­spark på Nac­ka IP då Tum­bas her­rar spe­lar mot Jär­la IF.

För att kun­na kva­la mås­te IFK Tum­ba vin­na den mat­chen och dess­utom mås­te kval­grupp­s­le­da­ren Han­vi­ken för­lo­ra sin match mot Vil­jan.

In­för IFK Tum­bas förs­ta kval­match sa la­gets hu­vud­trä­na­re Jo­nah Mu­ka­da att han tror att la­get kan klätt­ra i di­vi­sio­ner­na re­dan i år.

– Vi har sto­ra chan­ser att ta oss upp! Många är in­di­vi­du­ellt skick­li­ga och spe­lar för varand­ra – då blir det ett jäv­la ma­ski­ne­ri. Vi ska be­hand­la var­je match som en fi­nal, sa han till Bot­kyr­kaDi­rekt då.

FOTO: PRI­VAT

UPPSTÄLLNING. IFK Tum­bas herr­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.