Vå­ga frå­ga om hjälp

BotkyrkaDirekt Södra - - SÖDRA SIDAN -

Har du svårt att öpp­na upp dig för di­na vän­ner? Be­hö­ver du nå­gon att pra­ta med? Det finns al­ter­na­tiv:

Elev­häl­san: Var­je sko­la har till­gång till skol­sys­ter och ku­ra­tor.

Kill­fra­gor.se har en ano­nym chatt för kil­lar var­je mån­dag–tors­dag och söndag 19–21. De har ock­så en lis­ta med hjälp­num­mer för spe­ci­fi­ka pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.