Ef­ter H&M: Ny out­let öpp­nar i Hall­un­da

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Ef­ter ny­he­ten om H&M:s out­let är det nu klart att även Ohls­sons Ty­ger kom­mer öpp­na out­let i Hall­un­da. Ett nytt out­let-land? ”Det är in­te pla­nen”, sä­ger cent­ru­mets vd.

För­ra vec­kan kom ny­he­ten att H& M öpp­nar out­let i Hall­un­da. Nu står det klart att även Ohls­sons Ty­ger ska öpp­na out­let i cent­ru­met.

Ska Hall­un­da bli ett nytt out­let-land?

– Det kan jag in­te sä­ga sä­kert, men i nu­lä­get pla­ne­rar vi in­te för det. Pla­nen är att ska­pa en ka­rak­tär på cent­ru­met som pas­sar om­rå­det. Det kan bli fler out­lets men det är in­te det som är pla­nen, sä­ger Eli­as Ge­or- gi­a­dis som är vd på Ster­ner Sten­hus Fas­tig­he­ter, som äger Hall­un­da cent­rum.

Bå­de H&M och Ohls­sons ty­ger kom­mer öpp­na si­na out­lets 23 no­vem­ber.

– Näs­ta sto­ra steg vi är på gång med är en rik­tig sa­lu­hall. Den hop­pas vi ska bli klar till mit­ten el­ler slu­tet på 2019, sä­ger Eli­as Ge­or­gi­a­dis.

Dis­kus­sio­ner förs ock­så med and­ra ak­tö­rer, men än­nu är inga kon­trakt skriv­na.

– Vi tit­tar he­la ti­den på bu­ti­ker som kan va­ra in­tres­san­ta för om­rå­det. Och det är in­te all­tid de mest väl­kän­da ked­jor­na ut­an vi le­tar ef­ter de som är in­tres­san­ta även fem år från nu, sä­ger han.

FOTO: SA­RA RINGSTRÖM

ÄGER. Cent­rum­che­fen Le­na Pa­liou­ra och äga­ren Eli­as Ge­or­gi­a­dis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.